woensdag, 25 april 2012 00:00

Prioritair programma Energietransitie

Voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Wij zouden graag de notitie willen aanpassen. Op pagina 3 staat bij ons beleid; 'wij sluiten ons aan bij Europese doelen'. Wij zouden dit graag willen wijzigen in 'wij richten ons op het nakomen van Europese verplichtingen'. Daarvoor dienen wij een amendement in.

maandag, 07 mei 2012 00:00

Toezicht op semi-openbare zwembaden

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

woensdag, 25 april 2012 00:00

Stads en Regio contracten

Voorzitter,

Dit college gelooft nog steeds in een maakbare samenleving en is er niet vies van om 200 miljoen subsidie te verstrekken aan de Stad en Regio contracten.

maandag, 16 april 2012 00:00

Beplanting geluidswal

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

dinsdag, 27 maart 2012 00:00

Europese Culturele Hoofdstad 2018

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Pagina 15 van 22