Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

Spreekteksten

donderdag, 20 december 2012 23:08

Zaltbommel

Voorzitter,

Zoals de PVV ook al in de commissie aangegeven heeft, zullen wij dit voorstel steunen. Toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te benadrukken waarom de PVV dit voorstel steunt.

donderdag, 20 december 2012 23:06

Uitvoering programma Gelderland cultuurprovincie!

Vz, dank u wel. Vz, feestend Gelderland kan er in 2013 weer even op vooruit. Zaaltjes kunnen worden afgehuurd, barretjes besteld en de slingers kunnen weer van zolder worden gehaald. Want zij krijgen gezamenlijk, als het aan GS ligt, een slordige 950.000,- euro voor het komende jaar.

donderdag, 20 december 2012 15:18

Interpellatie debat Verdaas Tweede termijn

Gelukkig zijn de SP en SGP tot inzicht gekomen en stellen zich kritisch op.

Meneer van Kalmthout geeft als hoogste ambtenaar een slecht voorbeeld door regelmatig gebruik te maken van de dienstauto met chauffeur.

Door de hakken in het zand te zetten en gewoon door te gaan met huidige gang van zaken, wordt de perceptie gewekt dat GS het een en ander verschuldigd zijn aan de algemeen directeur van Kalmthout. Om dit college een handje te helpen, zal ik een motie indienen met het verzoek: om per direct terug te komen op het eerder genoemde besluit en de toestemming aan de algemeen directeur betreffende het gebruik van de dienstauto te ontzeggen.

donderdag, 20 december 2012 15:14

Interpellatie debat Verdaas

Voorzitter,

Naar aanleiding van het aftreden van staatssecretaris Verdaas voeren wij in dit huis wederom een debat omtrent deze kwestie, terwijl de reden van zijn aftreden voor ons als PVV fractie eigenlijk al een gepasseerd station is. Immers een jaar geleden is deze kwestie, zij het in de marge, ook al door Provinciale Staten behandeld. Dit nadat wij alle Statenleden hadden voorzien van bewijsstukken die een jaar later voor de heer Verdaas alsnog aanleiding zijn geweest om als staatssecretaris af te treden. Nadat de vergadering van PS in november vorig jaar even geschorst werd omdat men kennis wilden nemen van de inhoud van de bewijsstukken, werd na deze schorsing het volgende namens de fracties in PS naar voren gebracht:

vrijdag, 09 november 2012 00:00

A15 Beschikbaarstelling middelen

Voorzitter ;

Voor de inpassing van de A15 aan de noordkant van de Rijn hebben wij een prima alternatief aangeboden voor de geluidsoverlast. Een talud met geluidsschermen, net zoals langs de A12 bij Ede was een goedkope en werkbare oplossing. Desondanks koos een meerderheid toch voor de half verdiepte ligging. Nu komt GS met een totaal verdiepte ligging, waarvan de meerkosten worden geraamd op € 40 tot € 80 miljoen. Een deel van deze meerkosten moet betaald worden uit de € 55 miljoen die gereserveerd was voor inpassing. Hoeveel ? Hoe groot is het deel van deze € 55 miljoen die gebruikt gaat worden voor de geheel verdiepte ligging ? Dat heeft namelijk nogal consequenties voor de rest van de inpassingsplannen. Graag een reactie hierover van GS.

 

vrijdag, 09 november 2012 00:00

Noordelijke rondweg Lochem

Voorzitter,

17 jaar na het vastgestelde tracé vraagt GS ons nu om een nieuwe MER-procedure op te starten. Voordat dat is afgerond zijn we minimaal 5 jaar verder, bezwaarprocedures niet meegerekend.

Wij snappen dat het Rijk een oplossing voor de roeken heeft geblokkeerd. We zullen er dus omheen moeten, linksom danwel rechtsom. Wij zien daarvoor verschillende mogelijkheden.