Spreekteksten

woensdag, 26 september 2012 00:00

Verhoogde doelstelling windenergie

Voorzitter,

Wij zijn bijzonder verheugd dat Gedeputeerde Staten onze uitgangspunten onderstreept waar het gaat om windenergie. Wij hebben altijd al gezegd dat windmolens niet draaien op wind, maar op subsidie. Fijn, dat Gedeputeerde Staten dat zo roerend met ons eens is. Zonder Rijksmiddelen uit de SDE+ regeling is er immers geen verhoogde doelstelling.

woensdag, 26 september 2012 00:00

Problematiek Beuningse Plas

Voorzitter,

De gemeente Beuningen heeft in het verleden op vrijwillige basis een deel van de landelijke taak op zich genomen betreffende de beton- en metselzandwinning. Dit in samenwerking met de provincie. Het betreft 3 locaties te weten, de Beuningse plas, locatie H1 en de Voorhaven.

Voorzitter,

Voordat ik inhoudelijk in ga op het onderzoeksrapport van Kafi Integrity, wil ik iedereen nog even terug nemen in de tijd. Het is maart 2011. Rond de installatie van de leden van Provinciale Staten, wordt in de media uitvoerig bericht over de Turkse nationaliteit van het PVV Statenlid mevrouw Kouwenberg. Een vermeende Turkse nationaliteit zoals anderhalf jaar later zal blijken. Het is mij bekend dat een enkeling onder u van mening is dat de Turkse nationaliteit van mevrouw Kouwenberg een feit was en dat uitsluitend een administratieve wijziging heeft plaatsgevonden om de Turkse nationaliteit uit het GBA te verwijderen. Maar niets is minder waar. Het bleek namelijk inderdaad te gaan om een vermeende nationaliteit, dit omdat mevrouw Kouwenberg de Turkse nationaliteit nimmer blijkt te hebben gehad.

Voorzitter,

Enkele maanden geleden sprak ik hier ook over cultuur en cultuurhistorie. Ik heb toen duidelijk aangegeven dat de PVV fractie totaal anders over cultuur en cultuurhistorie denkt dan deze coalitie.

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Beleidsuitwerking natuur en landschap

Voorzitter,

Als politicus kun je een beetje draaien als dat beter uitkomt, je kunt als politicus ook heel veel draaien om rust in de coalitie te bewaren. Maar voorzitter, je kunt ook een van Dijkje uitvoeren.

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Betuwse Bloem

Voorzitter,

In november 2011 hebben Provinciale Staten middels een motie opdracht gegeven aan GS om met een voorstel te komen voor het versterken van de samenwerking binnen de Betuwse Bloem. Wij hebben als PVV-fractie deze motie ondersteund.