Spreekteksten

Voorzitter,

De PVV is altijd voorstander geweest van het doortrekken van de A15. De knelpunten bij Duiven, Velperbroek, Waterberg, Grijsoord, Heteren, Valburg, Pleij (eigenlijk best een lange lijst als je er goed over nadenkt) verdwijnen niet als sneeuw voor de zon, maar een doorgetrokken A15 zorgt wel voor een flinke verbetering. Een verbetering overigens, waar duizenden Gelderlanders al tientallen jaren om vragen. We zijn daarom zeer blij dat een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd gaat worden.

Voorzitter,

De PVV gelooft niet in staatsgestuurde economieën. Als staatssturing in China wel het geval is, wil dat niet zeggen dat we dat in Gelderland moeten kopiëren. Het is ook onmogelijk te meten of de handelsdelegaties een succes zijn en opdrachten opleveren dankzij, of ondanks de provincie Gelderland. Als de provincie dat wel wil kunnen meten dan moeten deelnemende partijen verplicht worden om hun contacten, opdrachten en omzet te rapporteren aan de provincie. Dat zouden wij in een vrij land, met vrij opererende ondernemingen een onwenselijke ontwikkeling vinden.

woensdag, 28 september 2011 00:00

Toiletten in de trein

Voorzitter,

De PVV is voorstander van het plaatsen van toiletten in de trein.

Voorzitter,

Eén van de belangrijkste kenmerken in een rechtsstaat is dat burgers rechtszekerheid hebben ten aanzien van eigendom.

woensdag, 29 juni 2011 00:00

Betoog voorjaarsnota

Voorzitter,

De voorjaarsnota geeft een tussentijdsoverzicht van het lopende begrotingsjaar en dient als uitgangspunt voor de begroting van het daar op volgend jaar. Het stuk dient ter informatie maar het lijkt wel op een verlanglijstje.

woensdag, 29 juni 2011 00:00

Betoog uitvoeringsagenda

Voorzitter,

Met belangstelling heb ik de uitvoeringsagenda gelezen, helaas nam dat meer tijd in beslag dan ik in eerste instantie had verwacht. Het lijkt wel een Russische roman, net zo langdradig. Waar om 10 zinnen gebruiken als het met eentje af kan. Dat werkt een stuk efficiënter. Deze coalitie zegt van transparantie en duidelijkheid te houden, geeft u dan alstublieft het goede voorbeeld.