Spreekteksten

Voorzitter,

De koersnotitie voor de Gelderse uitvoeringsagenda nodigt uit om mee te denken over de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit oogt in eerste instantie sympathiek Maar kennelijk zijn de 4 coalitie partijen niet in staat om zelf keuzes te maken, of durft het college niet? Het college wil draagkracht creëren voor de uitvoeringsagenda. Daar is op zich niets mis mee. Maar is er dan niet voldoende draagkracht binnen de coalitie? Eigenlijk lijkt het er op dat het college van de hele Provinciale Staten één grote coalitie wil maken. Het college gaat polsen waarvoor er de meeste draagkracht aanwezig is en gaat dan uitvoeren. Op deze wijze kunnen zij nooit afgerekend worden. De oppositie kan dan benut worden, kan eigenaar worden van de problemen zonder de credits te krijgen.

Voorzitter,

Helaas moet ik hier vandaag vrijwel hetzelfde verhaal vertellen als ik deed in de afgelopen commissievergadering LCJ. LOG gebieden zijn verworden tot een papieren werkelijkheid. Burgers, belangengroepen en ook de agrariërs zelf verzetten zich tegen deze constructie.

maandag, 23 mei 2011 00:00

Megastallen

Voorzitter,

In de verkiezingstijd heeft de PVV in ieder debat de onderwerpen EHS en Natura2000 genoemd. Ook de problematiek rondom de megastallen zijn wij nooit uit de weg gegaan en het is daarom ook vanzelfsprekend dat juist de Partij voor de Vrijheid het onderwerp 'megastallen' op de agenda van deze vergadering heeft gezet.

maandag, 23 mei 2011 00:00

Berghuizer papierfabriek

Voorzitter,

De PVV fractie begrijpt dat bepaalde projecten geld kosten. Soms zelfs vele miljoenen, maar dat is alleen te begrijpen en goed te keuren wanneer er iets tegenover staat. In het geval van het terrein van de Berghuizer Papierfabriek, wordt er gevraagd om goedkeuring voor een bedrag van 1 miljoen euro. Met dit geld kan dan 13 ha grond verworven worden voor de EHS.

maandag, 23 mei 2011 00:00

Hartenkreet voor Natuur

Voorzitter,

De PVV vindt het goed dat er gebruik wordt gemaakt van burgerinitiatieven. Zo kunnen burgers belangrijke onderwerpen op de agenda zetten, bovendien laat het zien dat het onderwerp breed wordt gesteund. Zo zijn wij ook blij met het burgerinitiatief ´Hartenkreet voor natuur´. Het geeft aan dat er veel Gelderse burgers zijn die betrokken zijn bij natuur en milieu en het beleid nauwlettend in de gaten houden. Deze burgers kan de PVV gerust stellen: datzelfde geldt namelijk voor de PVV fractie.

woensdag, 13 april 2011 00:00

Coalitie akkoord

Voorzitter,

Nadat ik het coalitie akkoord had gelezen viel mij een paar zaken op: Het geheel is weinig concreet en vermeldt geen doelstellingen, wat het geheel wat lafjes over laat komen. Het toont geen leiderschap. Het biedt niets nieuws zelfs de oude wijn zit in oude zakken. Het lijkt er op dat het oude beleid gewoon wordt voortgezet. Dat blijkt uit het volgende citaat: de provincie kiest voor oplossingsgericht benaderen: als het niet kan zo als het moet, dan moet het zoals het kan. Einde citaat. Dus accepteer je zoals het is. Wat gaat dit college dan veranderen?