Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

Spreekteksten

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Betoog Orientalis

Voorzitter,

Enige maanden geleden heb ik al de vergelijking gemaakt van Orientalis met Griekenland: je stopt er euro's in en je weet zeker dat je ze niet meer terug krijgt. Helaas zijn er nog meer overeenkomsten; beiden gaan failliet en vragen de Arabieren voor financiële hulp.

Voorzitter,

De afgelopen 10-15 jaar hebben we het inwoneraantal van Zutphen met ongeveer 1/3 zien toenemen. Zutphen is niet op een snelweg aangesloten, dus de planning van nieuwbouwwijken de Leesten en De Hoven zijn aangelegd zonder ontsluiting naar het snelwegnet.

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Inbreng A15 tunnel of brug

Voorzitter,

Bij de bespreking van de Trajectnota/MER op 28 september jl. heeft de PVV heel duidelijk haar voorkeur uitgesproken voor een tunnel in plaats van een brug. Gezien het grote prijsverschil zoals dat aan de Staten is voorgelegd hebben wij daarop met frisse tegenzin voor een brug gestemd. De tunnel bleek financieel niet haalbaar. In eerste instantie was de meerprijs zo'n 400 miljoen euro. Na een haalbaarheidsstudie als voorbereiding op de Trajectnota kwam de meerprijs op zo'n 210 miljoen euro. Dat is nogal een verschil. Wij hebben toen al aangegeven dat we de meerprijs zeer in twijfel trekken. Helaas konden we dat niet goed onderbouwen. Daarom zijn we uitermate gelukkig met het rapport van de Expertgroep zoals dat nu voorligt, waaruit blijkt dat de tunnel helemaal niet duurder is dan een brug maar gewoon binnen de begroting past van 750 miljoen euro.

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Ambulances over busbanen

Voorzitter,

De PVV heeft gemeend op korte termijn een debatverzoek in te moeten dienen.

dinsdag, 13 december 2011 23:00

Deelakkoord natuur

Voorzitter,

Op 2 maart 2011 kwam de PVV als grootste winnaar bij de provinciale verkiezingen in Gelderland uit de bus. Een geweldig resultaat. Al vrij snel werd duidelijk dat de PVV haar verkiezingsbeloftes wilde waarmaken: stoppen met de EHS plannen, een sobere natura2000, doortrekking van de A15 en zo kan ik nog wel even doorgaan.

dinsdag, 13 december 2011 23:00

Stemverklaring De Waalboog

Voorzitter,

De PVV vraagt zich af waarom er een vergoeding van 7.848 euro betaald moet worden aan de Stichting De Waalboog voor het oversluiten van de garantiestelling. Het risico dat de provincie loopt met de openstaande leningen aan de Waalboog is laag, daar de provincie het eerste pandrecht heeft.